Arkitektur

Vi skaper oppfinnsomme og vennlige
arkitektoniske miljø å trives i.

Kunstsamarbeid

Vi hjelper kunstnere å utforske
nye kreative retninger og realisere prosjekter.

Interiør & Utstilling

Vi jobber innenfra og gjenbruker
eksisterende rom på kreativt vis.

Samfunn

Vi hjelper folk å ta eierskap til arkitektur rundt seg.

Forskning

Vi bistår institusjoner og entreprenører
med innovasjon i bærekraftig arkitektur.

 Structures Day (BArch)
University of Lincoln (UK)

Utdanning

Vi bygger broer mellom
utdanning og arkitekturpraksis.

Om vårt norske kontor

2hD er et fullt kvalifisert arkitektkontor, registrert i Storbritannias Architectural Registration Board  (ARB). Vi er også fullt sertifisert for å jobbe i Norge som ansvarlig prosjekterende (Arkitektur) og ansvarlig søker.

2hD Norway
Akersbakken 37A
0172 Oslo
(+47) 94 98 40 98
hei@2hd.no

Daglig leder: Thibaut Devulder
Org.nr: NO 997 447 727 MVA

 

Referanseprosjekter